Używanie seksualnych mediów przez nastolatków i chęć angażowania się w przypadkowy seks: Różnicowe relacje i leżące u ich podstaw procesy (2017)

  • van Oosten, JMF ×
  • Peter, Jochen
  • Vandenbosch, Laura #

LINK DO PAPIERU

2017

Wydawca: International Communication Association

Tytuł serii: Human Communication Research

ABSTRACT

W niniejszym badaniu zbadano związek między różnymi rodzajami wykorzystywania mediów seksualnych (tj. Materiałów internetowych o wyraźnym charakterze seksualnym, telewizją rzeczywistości zorientowanych seksualnie i seksownymi autoprezentacjami na portalach społecznościowych) oraz gotowością nastolatków do angażowania się w seks przypadkowy, a także leżącą u podstaw życia społecznego - procesy poznawcze tej relacji. Opierając się na podłużnym trójfazowym badaniu panelowym wśród młodzieży 1,467 (w wieku 13-17, 50% kobieta), odkryliśmy, że ekspozycja na materiały erotyczne w Internecie bezpośrednio przewidywała gotowość nastolatków do angażowania się w seks przypadkowy. Narażenie na seksowne autoprezentacje innych osób na portalach społecznościowych i telewizjach zorientowanych seksualnie przewidywało gotowość nastolatków do angażowania się w przypadkowy seks pośrednio poprzez opisowe normy rówieśnicze dotyczące swobodnego seksu.