Czy twoja matka wie, co naprawdę robisz? Zmieniająca się natura i obraz pornografii komputerowej (2006)

Autor: Coopersmith, Jonathan

Źródło: Historia i technologia, Tom 22, numer 1, numer 1 / marzec 2006, str. 1-25 (25)

Wydawca: Routledge, część Taylor & Francis Group

Abstrakcyjny:

Pornografia w przeszłości była ściśle związana z rozwojem technologii komunikacyjnych, często zapewniając mężczyznom uzasadnienie, aby stać się wczesnymi użytkownikami. W ostatnich dziesięcioleciach cyfryzacja danych, Internetu i sieci WWW przyspieszyła ten trend. Cybersex - elektroniczna pornografia - okazał się wczesnym i dochodowym rynkiem dla prawie każdej nowej usługi komputerowej. Cybersex zapewnia nie tylko dochody, ale także nowe praktyki biznesowe i operacyjne, które później rozprzestrzeniają się na inne rynki.


Z - Wpływ pornografii internetowej na młodzież: przegląd badań (2012):

Ewoluujący charakter treści pornograficznych, w których pośredniczy technologicznie (np. W czasie rzeczywistym i interakcyjnych), zapewnia nowość i różnorodność z niespotykaną dotąd szybkością (Coopersmith, 2006).