Wczesna ekspozycja chłopców nastolatków na pornografię internetową: związki z czasem dojrzewania, poszukiwanie wrażeń i wyniki w nauce (2014)

Beyens, Ine ×
Vandenbosch, Laura
Eggermont, Steven #

PEŁNE BADANIE - PDF

Journal of Early Adolescence

ABSTRACT

Badania wykazały, że młodzież regularnie korzysta z pornografii internetowej. To dwufazowe badanie panelowe miało na celu przetestowanie modelu integracyjnego u wczesnych chłopców w wieku młodzieńczym (średni wiek = 14.10; N = 325), który (a) wyjaśnia ich ekspozycję na pornografię internetową, patrząc na relacje z czasem dojrzewania i poszukiwaniem doznań, oraz ) bada potencjalną konsekwencję ich ekspozycji na pornografię internetową dla ich wyników w nauce. Integracyjny model ścieżki wskazywał, że czas dojrzewania i poszukiwania doznań przewidywały wykorzystanie pornografii internetowej. Chłopcy z zaawansowaną fazą dojrzewania płciowego i chłopcy o wysokich odczuciach poszukujących częściej wykorzystywanej pornografii internetowej. Co więcej, zwiększone wykorzystanie pornografii internetowej zmniejszyło wyniki akademickie chłopców sześć miesięcy później. Dyskusja koncentruje się na konsekwencjach tego integracyjnego modelu dla przyszłych badań nad pornografią internetową.