Efekty pornografii na starszych uczniach szkół średnich, Ghana. (2016)

Richmond Acheampong, Yaw Adjenim Adjenim

Międzynarodowy Dziennik Zarządzania i Badań Naukowych

Vol 1, No 3 (2016)

Abstrakcyjny

Pogląd, że pornografia i dzieci w wieku szkolnym są partnerami, sprawia, że ​​wszyscy są nerwowi. W tym badaniu zbadano wpływ pornografii na uczniów szkół średnich w północnym dystrykcie Tano w regionie Brong Ahafo w Ghanie. Następnie ustalono, czy uczniowie szkół średnich oglądają pornografię; jak często oglądają na nich pornografię i negatywne i pozytywne skutki pornografii. Zastosowana technika badawcza była eksperymentalna i zastosowano próbkę wielkości 300. Proste próbkowanie losowe posłużyło do zbadania uczestników na rozmowę kwalifikacyjną.

Badanie wykazało, że większość uczniów przyznała się do oglądania pornografii wcześniej. Ponadto zaobserwowano, że większość z nich zgadza się, że pornografia wpływa negatywnie na wyniki akademickie uczniów, a ponadto nie akceptuje pornografii.

TStudiował między innymi, że rząd powinien mieć polityczną wolę zakazania sprzedaży i posiadania materiałów pornograficznych dla studentów

Słowa kluczowe Pornogografia; Starsi uczniowie; Ghana.