Narażenie nastolatków z Tajwanu na media pornograficzne i ich wpływ na postawy i zachowania seksualne (1999)

Asian Journal of Communication

Tom 9, 1999 - Wydanie 1

Venwewei Lo , Edward Neilan , Moje pingowanie Słońca & Shoung ‐ Inn Chiang

Strony 50-71 | Opublikowane online: 18 May 2009

http://dx.doi.org/10.1080/01292989909359614

Abstrakcyjny

Ten artykuł analizuje wykorzystanie mediów pornograficznych przez tajwańskich uczniów szkół średnich i bada skutki ekspozycji na takie postawy i zachowania w odniesieniu do permisywności seksualnej.

Wyniki tych badań wskazują, że ponad 90 procent badanych uczniów miał przynajmniej pewną ekspozycję na różne pornografie, przy czym mężczyźni zgłaszali znacznie wyższe częstotliwości ekspozycji niż kobiety. Wyniki pokazują również, że ekspozycja na media pornograficzne ma znaczący wpływ na permisywność seksualną uczniów szkół średnich i niewyłączne postawy i zachowania seksualne.