Relacje ekspozycji Internet Media z zachowaniem seksualnym w nastolatków w stanie Sma I Perci Sei Tuan Rok 2015 (2018)

Setiawati, Irka.

„HUBUNGAN PA PARANMEDIA INTERNET DENGAN PERILAKU SEKS BEBAS PADA REMAJA DI SMA NEGERI IPERCUT SEI TUAN TAHUN 2015.”

Jurnal Ilmiah Kebidanan Imelda 2, nie. 2 (2018).

Abstrakcyjny

Głównymi problemami nastolatków są problemy seksualne lub TRIAS KLASIK (seks przed ślubem, nieoczekiwana ciąża, aborcja), zakażenie seksualne, HIV i AIDS oraz nadużywanie narkotyków. Darmowe informacje z internetu, takie jak facebook, twitter, youtobe i inne, mogą dostarczyć im pornografii . W badaniu z 2013 roku w Stanach Zjednoczonych kobiety częściej korzystały z mediów społecznościowych niż mężczyźni. Badania przeprowadzone w USA, Anglii i Australii wykazały, że w 2009 roku 40-50% nastolatków w wieku 13-17 lat kiedykolwiek uprawiało seks, 80% chłopców i 70% dziewcząt jest aktywnych seksualnie, a pierwszy raz to zrobili w wieku 16. Niniejsze badanie ma na celu zbadanie związku między ekspozycją w mediach społecznościowych a wolnym seksem w SMA Negeri I Percut Sei Tuan. Populacja składała się z wszystkich studentów z SMA Negeri 1 Percut Sei Tua, a próbka obejmowała 114 uczniów. Próbki pobrano metodą prostego losowego pobierania próbek. Wynik badania z testu Chi-kwadrat pokazuje, że częstotliwość, czas trwania, dostęp do strony pornograficznej i mediów społecznościowych mają związek z zachowaniami swobodnego seksu z wartością P <0,05. Wynik testu wielowymiarowego z regresją logistyczną pokazuje, że istnieje związek między ekspozycją na Internet a swobodnym zachowaniem seksualnym. Najbardziej dominujący jest czas trwania z wartością p 0,000 <0,05. Najwyższy wynik Exp B to 45,949. Można zatem stwierdzić, że hipoteza została przyjęta. Zaleca się, aby szkoła udzieliła więcej porad dotyczących swobodnego seksu. Powinien być podawany w sposób ciągły, aby uniemożliwić im swobodny seks.

Słowa kluczowe: Ekspozycja internetowa; Darmowe zachowanie seksualne; Dorastający.

Pełny tekst:

PDF

Referencje

APJII. (2014). Pengguna Internet di Indonesia Tahun. http://www.apjii.or.id/read/content/info-terkini/301/pengguna-internet-indonesia-tahun-2014 di Akses tanggal 01 Juni 2014.

BKKBN. (2014). Remaja Perilaku Seks Bebas Meningkat. http://www.bkkbn.go.id/ViewBerita.aspx?BeritaID=1761.Diakses tanggal 12 agustus 2014.

Chandrataruma, M. (2009). Manfaat Facebook Lebih Banyak. dostępne http://teknologi.vivanews.com/read/62481. Diakses 25 September 2013.

Fatimah NW (2013). Zachowanie nastolatka studenta na Wydziale Nauk Społecznych Surabaya State University. Surabaya: Jurnal BK, tom 05 nomor 01 tahun 2014.

Framanik. (2012). Ilmu Komunikasi. http://ilmukomunikasi.co.id/2008/02/sor-theory.html diakses tanggal 08 Agustus 2012

Geldard. (2012). Konseling Remaja, Intervensi Praktis Bagi Remaja Beresiko. Yogyakarta: Pustaka Belajar.

Hadi M. (2009). Facebook dla Orang Awam. Palembang: Maxicom.

Happinasari O. (2011). Hubungan antara Frekuensi Interaksi dengan Media Pornografi terhadap Perilaku Seks Remaja Pada Siswa Kelas Xi Di Sma Negeri 4. Purwokerto: Jurnal Akademi Kebidanan YLPP Purwokerto.

Hesarika A. (2010). Gambaran Keterpaparan Pornografi dan Perilaku Seksualne Siswa di SMA AL-AZHAR Medan. Skripsi. Medan: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara.

Hidayat AA (2011). Metode Penelitian Kebidanan dan Tehnik Analiza danych. Dżakarta: Salemba Medika.

Horrigan, John B. (2002). Nowi użytkownicy Internetu: co robią online, czego nie robią i implikacje dla przyszłości sieci, diakses tanggal 8 September 2008, tersedia pada http://www.pewinternet.org/pdfs/New_User_Report.pdf

Kirana U, Yusad Y, dan Mutiara E. (2014). Pengaruh Akses Situs Porno dan Teman Sebaya terhadap Perilaku Sexual Remaja di Sma Yayasan Perguruan Kesatria Medan Jurnal Kesehatan 2014. Medan: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatra Utara.

Kristo, FY (2013). Posisi Indonesia di Percaturan Teknologi Dunia, http://www.inet.detik.com/ indonezja-dipercaturan-teknologi-dunia, diakses 5 September 2013.

Littlejohn, S. (2002). Teorie ludzkiej komunikacji. USA: Wads wart.

Masunah J. (2012). Profil Pendidikan, Kesehatan, dan Sosial Remaja Kota Bandung: Masalah dan Alternatif Solusinya.http: //www.bkkbn.go.id/litbang/pusdu/Hasil. Kota Bandung Masalah dan Alternatifnya.pdf. Bandung: LPPM Universitas Pendidikan Indonesia. Di akses tanggal 11 Januari 2013).

Mirron A, G dan Miron C, D. (2002). Bicara Soal Cinta, Pacaran dan Seks kepada Remaja. Dżakarta: Esensi Erlangga Group.

Miyazaki i Fernandez. (2001). Nowe media: teorie i praktyki cyfrowej rzeczywistości. UK: Routledge.

Muadz MM (2009). Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Direktorat Remaja dan Perlindungan Hak-hak Reproduksi. Dżakarta: Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Direktorat Remaja dan Perlindungan Hak-hak Reproduksi.

Ruspawan. (2013). Sikap Remaja Sehubungan Media Pornografi Dengan Perilaku Seksual Pranikah Remaja. Denpasar: Jurnal Penelitian Jurusan Keperawatan Politeknik Kesehatan.

Samino (2012). Analisis Perilaku Seks Remaja SMAN 14 Bandar Lampung 2011. Lampung: Jurnal Dunia Kesmas Volume 1. Nomor 4.

Seisha. (2013). Bahaya Pornografi bagi Remaja https://wordpress.com/just-about-life// Diakses tanggal 01 juni 2013.

Suryoputro A, Shaluhiyah Z dan Nicholas. (2006). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pelayanan Kesehatan Seksual dan Reproduksi. Jurnal Makara Kesehatan, t. 10 No. 1 Juni 2006. Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Diponegoro Semarang.

Susan C. Herring. (1996). Komunikacja za pośrednictwem komputera: perspektywy językowe, społeczne i międzykulturowe. Amsterdam: J. Benjamins.

Susilana R. (2009). Media Pembelajaran: Hakikat, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Penilaian. Bandung: Wacana Prima.

Syar F. (2013). Media Sosial. http://id.wikipedia.org/. Diangses tanggal 12 Mei 2013.

Wahyuni ​​NI (2014). Komunikasi Massa. Edisi cetakan I, Yogyakarta: Graha Ilmu.

Walgito. (1999). Pengantar Psikologi Umum.Yogyakarta: Andi offset.

Wallmyr, G., dan Welin, C. (2006). Młodzież, pornografia i seksualność: źródło i postawa. Journal of School Nursing.

Wicaksono A. (2009). Pengaruh Informasi Global. https: // pengaruh informasi global.wordpress.com. Di akses tanggal 12 September 2011.

Widjaja, HA (2000). Ilmu Komunikasi: Pengantar Studi. Dżakarta: Rineka Cipta.

Wiknjsastro, H. dkk. (1999). Ilmu Kandungan. Dżakarta: Yayasan Bina Pustaka.