Narażenie na materiały erotyczne w Internecie w okresie dojrzewania i odczulanie na treści seksualne (2018)

Daneback, K., A. Ševčíková i S.Ježek

Seksologie (2018).

Ekspozycja au matériel sexuel en ligne à l'adolescence et désensibilisation au contenu sexuel

Abstrakcyjny

Powszechnie wiadomo, że nastolatki wykorzystują Internet do celów seksualnych, na przykład oglądając materiały o charakterze jednoznacznie seksualnym, co zwiększa się wraz z wiekiem. Wcześniejsze badania zasugerowały związek pomiędzy efektami poznawczymi i behawioralnymi z jednej strony a oglądaniem materiałów o charakterze jednoznacznie seksualnym w Internecie z drugiej. Niniejsze badanie miało na celu zbadanie narażenia na materiały erotyczne w Internecie oraz ewentualny efekt odczulający na postrzeganie treści seksualnych online w czasie. Projekt badania był podłużny; dane zbierano w 3 falach w odstępach 6-miesięcznych począwszy od 2012 r. Próba obejmowała 1134 respondentów (dziewczęta, 58.8%; średni wiek 13.84 ± 1.94 lat) z 55 szkół. Do analizy danych zastosowano wielowymiarowy model wzrostu.

Wyniki pokazały, że respondenci zmieniają swoje postrzeganie materiałów o wyraźnie seksualnym charakterze w Internecie w czasie, w zależności od wieku, częstotliwości narażenia i tego, czy narażenie było zamierzone. Stawali się odczuleni pod względem mniejszej troski o treści seksualne. Wyniki mogą wskazywać na normalizację materiałów o charakterze jednoznacznie seksualnym w Internecie w okresie dojrzewania.