Czynniki determinujące przedmałżeńską praktykę seksualną uczniów, przekrojowe badanie instytucjonalne w północnej Etiopii (2020)

Girmay A., Marye T., Gerensea H.

DOI: 10.21203 / rs.2.11987 / v1 PPR: PPR137251

Abstrakcyjny

Raporty wskazujące, że nastolatki Aktywność seksualna rośnie na całym świecie, a problemem jest to, że większość czynności seksualnych ma miejsce przed ślubem, co naraża na zachowania wielopłciowe, ale dane dotyczące tego tytułu w regionie są ograniczone. Tak więc badanie to miało na celu określenie statusu i uwarunkowań przedmałżeńskiej praktyki seksualnej.

Wśród uczniów 292 (52.1%) stanowiły kobiety, większość uczniów znalazła się w przedziale wiekowym od 13 do 23 lat (121 (21.6%)), częstość przedmałżeńskich praktyk seksualnych wynosiła 21.5%. Miejsce zamieszkania, dyskusja na temat problemów związanych ze zdrowiem reprodukcyjnym z członkami rodziny, miesięczne kieszonkowe, presja otoczenia, widziane pornografie miały znaczący związek ze zmienną zależną.