Internetowe uzależnienie od pornografii: analiza przypadku klinicznego (2020)

Źródło: Psychologia behawioralna / Psicologia Conductual. 2020, t. 28 Wydanie 1, s. 161–180. 20szt.

Autorski): Hervías Ortega, Federico; Romero López-Alberca Cristina; Marchena Consejero, Esperanza

Abstrakcyjny:

Uzależnienia behawioralne są uważane za nowy sposób rozwoju niewłaściwego postępowania w stosunku do zjawisk, które same w sobie nie mają powodu, aby kojarzyć się ze stanami patologicznymi. Pomimo tego, że nie są wymieniane w najczęściej używanych podręcznikach diagnostycznych wśród pracowników służby zdrowia, ich częstość występowania w populacji jest coraz bardziej zauważalna, przyjmując coraz bardziej różnorodne formy, dzięki rozwojowi nowych technologii. Uzależnienie od seksu może objawiać się na różne sposoby, z większą częstością wśród populacji mężczyzn. Niniejszy artykuł dotyczy opisu, analizy funkcjonalnej i interwencji w przypadku uzależnienia od pornografii internetowej od psychologii uniwersyteckiej, służącej rozwiązywaniu problemów dotyczących młodzieży. Opracowując poznawczą interwencję behawioralną, opisano stosowane strategie i ich skuteczność w tym przypadku, możliwe implikacje uzależnień behawioralnych dla populacji uniwersyteckiej oraz ich wpływ na rozwój akademicki i osobisty studentów.