Internetowa pornografia i nastoletnie zachowania seksualne (2010)

Link do streszczenia

Autor (rzy): Ran Wei, Ven-Hwei Lo i Hsiaomei Wu.

Źródło: China Media Research.

Abstrakcyjny

W tym badaniu zbadano, w jaki sposób chińscy nastolatkowie wykorzystują różne poziomy interaktywnej funkcji pornografii internetowej oraz związki między takim wykorzystaniem a ich postawami i zachowaniami seksualnymi. Wyniki ankiety przeprowadzonej wśród uczniów szkół średnich 1,688 na Tajwanie pokazują, że o 42.4% z nich korzystało z pornografii internetowej. Stwierdzono, że korzystanie z interaktywnych funkcji pornografii online wiąże się z akceptacją permisywizmu seksualnego, mitu gwałtu i zachowań seksualnych. Co ważniejsze, odkrycia ujawniają, że wraz ze wzrostem poziomu interaktywności z interakcji średnio skoncentrowanej na interakcję człowiek-medium, wpływ wbudowanych funkcji interaktywnych pornografii internetowej na postawy chińskiej młodzieży w micie gwałtu i zachowania seksualne stają się większe.

[China Media Research. 2010; 6 (3): 66-75]

Słowa kluczowe: pornografia internetowa, interaktywność, młodzież, postawy permisywne seksualnie, akceptacja mitu gwałtu, zachowanie dopuszczające się seksualnie

Cytat źródła (MLA 8 th Wydanie)

Wei, Ran, i in. „Pornografia internetowa oraz postawy i zachowania seksualne nastolatków”. China Media Research, vol. 6, nie. 3, 2010, str. 66 +. Academic OneFile, Dostęp do 16 Dec. 2016.