Wykorzystanie pornografii internetowej i obraz ciała seksualnego w holenderskim przykładzie (2016)

Int J Sex Health. 2015; 27 (3): 316-323. Epub 2015 Feb 12.

Cranney S1.

Abstrakcyjny

CELE:

Powszechnie przypisywaną przyczyną niezadowolenia z wizerunku ciała seksualnego jest wykorzystanie pornografii. Ta relacja została niewiele zweryfikowana.

METODY:

Związek między niezadowoleniem z obrazu ciała seksualnego a wykorzystywaniem pornografii internetowej został przetestowany przy użyciu dużej próby N holenderskich respondentów.

WYNIKI / WNIOSKI:

Niezadowolenie z rozmiaru penisa jest związane z używaniem pornografii. Związek między wykorzystywaniem pornografii a niezadowoleniem z rozmiaru piersi jest zerowy. Wyniki te wspierają wcześniejsze spekulacje i raporty na temat związku między stosowaniem pornografii a obrazem ciała seksualnego wśród mężczyzn. Wyniki te potwierdzają również wcześniejsze ustalenie zerowego związku między zadowoleniem z rozmiaru piersi w przypadku kobiet a pornografią.

SŁOWA KLUCZOWE: Obraz ciała; Erotyka; Obraz narządów płciowych