Ekspozycja japońskich studentów szkół wyższych na materiały o charakterze jednoznacznie seksualnym, percepcja kobiet i postawy tolerujące seks (2011)

Journal of Intercultural Communication Research

Tom 40, 2011 - Wydanie 2

Kikuko Omori , Yan Bing Zhang , Mike Allen , Hiroshi Ota & Makiko Imamura

Strony 93-110 | Opublikowane online: 09 Jun 2011

http://dx.doi.org/10.1080/17475759.2011.581031

Abstrakcyjny

W niniejszym badaniu przeanalizowano wykorzystanie przez japońskich studentów (N = 476) materiałów o charakterze jednoznacznie seksualnym (SEM) i skojarzeń z percepcją kobiet jako obiektów seksualnych i postaw seksualnych. Wyniki wskazują, że japońscy studenci najczęściej używali mediów drukowanych jako źródła SEM, a następnie Internetu i telewizji / wideo / DVD.

Male uczestnicy korzystali z SEM znacznie bardziej niż kobiety. Ponadto zaabsorbowanie seksualne pośredniczyło w związku między ekspozycją na SEM a postrzeganiem kobiet jako obiektów seksualnych, podczas gdy ekspozycja na SEM w środkach masowego przekazu miała bezpośredni związek z postawami seksualnymi permisywnych uczestników japońskich.

Słowa kluczowe: Seksualny materiał jawnyJapońscy studenciEfekty multimedialne