Młodzi przestępcy seksualni (2016)

Curr Psychiatry Rep. 2016 Jul;18(7):67. doi: 10.1007/s11920-016-0706-1.

Ryan EP1,2, Otonichar JM3.

Abstrakcyjny

Obrażanie seksualne przez nieletnich stanowi znaczny odsetek przestępstw seksualnych, zwłaszcza wobec małych dzieci. W tym artykule zostaną poddane przeglądowi najnowsze badania na temat młodocianych przestępców seksualnych (JSO), czynników ryzyka dla przestępstw u nieletnich, leczenia i sposobów, w jakie młodzież może się różnić od sprawców ogólnych. Większość JSO nie rozwija zaburzeń parafinowych ani nie popełnia przestępstw seksualnych w wieku dorosłym, a jako grupa jest bardziej podobna do nieseksualnych obrażających nieletnich przestępców niż do dorosłych przestępców seksualnych. Ostatnie badania wyjaśniły pewne różnice między młodzieżą, która popełnia przestępstwa seksualne, a ogólnymi przestępcami w obszarach nietypowych interesów seksualnych, wykorzystanie pornografii, i wczesna wiktymizacja seksualna w dzieciństwie.

SŁOWA KLUCZOWE:

Nieletni przestępcy seksualni; Zaburzenia parafilowe; Ocena ryzyka; Czynniki ryzyka; Leczenie przestępcy seksualnego; Wykorzystywanie seksualne