Wpływ środków masowego przekazu na zachowania seksualne młodzieży Ocena roszczenia o związek przyczynowy (2011)

Wright, PJ (2011). Masa

Roczniki International Communication Association, 35(1) 343-385.

abstrakcyjny

Badania wpływu głównego nurtu środków masowego przekazu na zachowania seksualne młodych ludzi są powolne, pomimo długotrwałych dowodów znacznych treści seksualnych w środkach masowego przekazu. Krajobraz efektów seksualnych zmienił się jednak znacznie w ostatnich latach, ponieważ badacze z wielu dyscyplin odpowiedzieli na wezwanie do zajęcia się tym ważnym obszarem stypendium na temat socjalizacji seksualnej. Celem tego rozdziału jest przegląd podzbioru skumulowanych badań nad efektami zachowań seksualnych w celu ustalenia, czy ta część pracy uzasadnia przyczynowo-skutkowy wniosek. Aby osiągnąć ten cel, zastosowano standardy wnioskowania przyczynowego określone przez Cooka i Campbella (1979). Stwierdzono, że dotychczasowe badania przekraczają próg uzasadnienia dla każdego kryterium i że środki masowego przekazu prawie na pewno wywierają przyczynowo-skutkowy wpływ na zachowania seksualne młodzieży w Stanach Zjednoczonych.