Metoo dużo? Rola seksualizacji mediów internetowych w oporze nastolatków wobec ruchu metoo i akceptacji mitów o gwałcie (2019)

J Adolesc. 2019 października 22 r .; 77: 59-69. doi: 10.1016 / j.adolescence.2019.10.005.

Maes C.1, Schreurs L.2, van Oosten JMF3, Vandenbosch L4.

Najważniejsze

  • Badanie stosunku do ruchu metoo u 586 nastolatków flamandzkich.
  • Wykorzystywanie mediów w seksualizacji wiąże się z akceptacją mitów o gwałtach.
  • Wykorzystywanie mediów seksualizacyjnych wiąże się z oporem wobec ruchu metoo.
  • Pojęcie kobiety jako przedmiotu seksu jest ważnym mediatorem.
  • Brak istotnych różnic w zależności od płci i samooceny.

Abstrakcyjny

WPROWADZENIE:

Obecne badanie dotyczy tego, w jaki sposób seksualizowanie praktyk w mediach internetowych, tj. Narażanie na treści erotyczne w Internecie i otrzymywanie negatywnych informacji zwrotnych dotyczących wyglądu w mediach społecznościowych, odnosi się do akceptacji postaw seksistowskich wśród nastolatków. W szczególności rozszerza wcześniejsze badania nad akceptacją mitów o gwałtach, badając konstrukty związane z tymi przekonaniami, tj. Opór wobec ruchu metoo.

METODY:

Badanie opiera się na przekrojowej ankiecie papierowo-ołówkowej przeprowadzonej wśród 568 flamandzkich nastolatków (15-18 lat, Mage = 16.4, SD = 98, 58.3% dziewcząt), w której mierzono seksualizujące wykorzystanie mediów internetowych przez młodzież, postawy seksistowskie i procesy uprzedmiotowienia.

WYNIKI:

Wyniki pokazały, że kontakt z materiałami internetowymi o charakterze jednoznacznie seksualnym, ale nie otrzymujący negatywnych opinii w mediach społecznościowych, był związany z większym oporem wobec ruchu metoo i akceptacją mitów gwałtu przez postrzeganie kobiet jako obiektów seksualnych. Samouprzedmiotowienie nie działało jako ważny mediator w badanych relacjach. Płeć i samoocena nie moderowały proponowanych relacji.

WNIOSKI:

Odkrycia podkreślają rolę wykorzystania mediów w sposobie, w jaki nastolatki rozwijają przekonania seksistowskie, a ściślej przekonania o współczesnych działaniach mających na celu zwalczanie seksizmu, tj. Ruch metoo. Niniejsze badanie wykazało, że uprzedmiotowienie seksualne podsycane treściami o charakterze jednoznacznie seksualnym może skutkować mniej pozytywnymi postawami, a tym samym większym oporem wobec tego ruchu.

SŁOWA KLUCZOWE: #Metoo; Adolescencja; Uprzedmiotowienie; Akceptacja mitu gwałtu; Materiały internetowe o charakterze jednoznacznie seksualnym; Media społecznościowe

PMID: 31654849

DOI: 10.1016 / j.adolescence.2019.10.005