Rodzice, rówieśnicy i pornografia: społeczne predyktory zachowań seksualnych nastolatków oraz wpływ płci i mediacji rodziców

Abstrakcyjny

Rodzice i decydenci wyrazili zaniepokojenie rozwijającym się trendem seksu wśród nastolatków i związanymi z nim zagrożeniami. Coraz więcej badań ma na celu zbadanie zarówno predyktorów, jak i wyników seksu u nastolatków w celu pełniejszego zrozumienia tego zjawiska, jednak wciąż wiele pozostaje nieznanych na temat czynników wpływających na zaangażowanie nastolatków w zachowania związane z seksem. Celem niniejszego badania było zbadanie, w jaki sposób pornografia nastolatków, normy rówieśnicze, płeć i pośrednictwo rodziców w sekstowaniu wpływają na wysyłanie, odbieranie i nakłanianie do seksu. Przeprowadzono ankietę internetową obejmującą 690 nastolatków (w wieku 15–18 lat) z całych Stanów Zjednoczonych. Wielokrotne analizy regresji pokazują, że wykorzystywanie pornografii przez nastolatków oraz normy opisowe i nakazowe dotyczące sekstowania przez rówieśników są znacząco związane z wysyłaniem, otrzymywaniem i namawianiem do seksu. Analizy moderacyjne z wykorzystaniem PROCESS SPSS sugerują, że aktywne pośrednictwo rodziców w sekstingu nie zmienia skutecznie wpływu pornografii na sexting, ale w niektórych przypadkach może przynieść odwrotny skutek i prowadzić do częstszego seksu. Ponadto wydaje się, że restrykcyjna mediacja seksu, wspierająca autonomię rodziców, skutecznie zmienia reakcje nastolatków na normy opisowe rówieśników dotyczące seksu, ale nie normy nakazowe. Wreszcie modele moderacji sugerują, że wpływ norm rówieśniczych (zarówno opisowych, jak i zakazujących) na zachowania związane z seksem jest silniejszy w przypadku dorastających chłopców niż dziewcząt. Odkrycia te mają praktyczne implikacje dla rodziców i decydentów, którzy chcą zastosować interwencje związane z seksem nastolatków.
Data

2019-08

Autor
Densley, Rebeka
0000-0002-9848-8766