Treści pornograficzne i doświadczenia seksualne w czasie rzeczywistym: wnioski z ankiety niemieckich studentów uniwersytetu (2018)

J Sex Marital Ther. 2019 Jan 9: 1-8. doi: 10.1080 / 0092623X.2018.1531334.

Martyniuk U1, Okolski L1, Dekker A1.

Abstrakcyjny

Celem tego badania było zbadanie lubianych treści pornograficznych i rzeczywistych doświadczeń z przedstawionymi czynnościami seksualnymi na ogólnokrajowej próbie 1,197 niemieckich studentów. Wyniki wskazują, że istnieje pozytywne, specyficzne dla treści skojarzenie. Ogólnie związek był silniejszy w przypadku mniej konwencjonalnych (mniej rozpowszechnionych) praktyk. Jednak znaczna część uczestników nie była zainteresowana doświadczeniem działań, które lubiły w pornografii, a dotyczyło to zwłaszcza działań niekonwencjonalnych. Wskazuje to, że pornografia może stanowić odrębną formę seksualności i może tworzyć „intymną przestrzeń” dla fantazji seksualnych.

PMID: 30623738

DOI: 10.1080 / 0092623X.2018.1531334