Pornografia i seksualna socjalizacja dzieci: aktualna wiedza i przyszłość teoretyczna (2014)

Journal of Children and Media

Tom 8, 2014 - Wydanie 3

Paul J. Wright

Strony 305-312 | Otrzymane 25 Apr 2014, zaakceptowane 28 Apr 2014, opublikowane online: 05 Jun 2014

Abstrakcyjny

Naukowcy i ludzie świeccy od dziesięcioleci twierdzą, że dzieci oglądają pornografię i są dotknięte tym ujawnieniem. Badania nad pornografią, które faktycznie dotyczą dzieci, są jednak nowym zjawiskiem. Ten komentarz podsumowuje to, co obecnie wiemy o narażeniu dzieci na pornografię oraz o korelatach związanych z postawą i zachowaniem. Na zakończenie autorka apeluje o zbadanie czynników, które mogą łagodzić skutki ekspozycji, i sugeruje, aby w badaniach teoretycznych posłużyć się nabyciem, aktywacją i zastosowaniem seksualnego modelu socjalizacji seksualnej w mediach.

Słowa kluczowe:: pornografiadziecisocjalizacja seksualnaskrypty seksualne3AM