Używanie pornografii i zachowania seksualne wśród studentów polskich i niemieckich szkół wyższych (2015)

J Sex Marital Ther. 2015 Jul 15: 0.

Martyniuk U1, Briken P, Sehner S, Richter-Appelt H, Dekker A.

Abstrakcyjny

Celem tego badania było zbadanie związku między używaniem pornografii a zachowaniami seksualnymi u młodych dorosłych z dwóch kulturowo różnych krajów. Dane zebrano w ankiecie internetowej wśród niemieckich (n = 1303; G) i polskich (n = 1135; P) studentów w wieku 18-26 lat. Używanie pornografii wiązało się z angażowaniem się w bardziej różnorodne czynności seksualne (np. Odgrywanie ról seksualnych, używanie zabawek erotycznych; G> P), a nie z dużą liczbą partnerów seksualnych lub częstym używaniem prezerwatyw. Różnice między próbkami stwierdzono głównie dla kobiet (w doświadczeniu seksu analnego i wieku podczas pierwszego stosunku płciowego; G> P).