Rozpowszechnienie i determinanty patologicznego korzystania z Internetu wśród studentów studiów licencjackich na uniwersytecie publicznym w Malezji (2019)

Tong, W.-T., Islam, MA, Low, WY, Choo, WY i Abdullah, A. (2019).

Journal of Behavioural Science, 14(1) 63-83.

https://www.tci-thaijo.org/index.php/IJBS/article/view/141412

Abstrakcyjny

Patologiczne korzystanie z Internetu (PIU) wpływa na zdrowie fizyczne i psychiczne, a studenci uniwersytetów są zagrożeni, ponieważ mają większe szanse na rozwój PIU. Badanie to określa częstość występowania PIU i związanych z nim czynników wśród studentów na uniwersytecie publicznym w Malezji. To przekrojowe badanie przeprowadzono wśród studentów studiów licencjackich 1023 w 2015. Kwestionariusz składał się z pozycji kwestionariusza diagnostycznego Younga do oceny PIU i elementów związanych z socjodemografią, psychospołecznością, stylem życia i chorobami współistniejącymi. Przyjęto anonimową metodę gromadzenia danych w formie papierowej. Średni wiek respondentów to 20.73 ± 1.49 lat. Częstością występowania patologicznego użytkownika Internetu był 28.9%, głównie chiński (31%), 22 lat i powyżej (31.0%), w roku 1 (31.5%), oraz ci, którzy uważali się za rodziny z wyższego statusu społeczno-ekonomicznego ( 32.5%). TCzynniki uznane za statystycznie istotne (p <0.05) w przypadku PIU to korzystanie z Internetu przez trzy lub więcej godzin w celach rekreacyjnych (OR: 3.89; 95% CI: 1.33 - 11.36), w minionym tygodniu korzystanie z Internetu w celach pornograficznych (OR: 2.52; 95% CI: 1.07 - 5.93), mając problem z hazardem (OR: 3.65; 95% CI: 1.64 - 8.12), zażywanie narkotyków w ciągu ostatnich 12 miesięcy (OR: 6.81; 95% CI: 1.42 - 32.77) i posiadanie umiarkowana / ciężka depresja (LUB: 4.32; 95% CI: 1.83 - 10.22). Władze uniwersyteckie muszą być świadome częstości występowania, aby można było opracować interwencje zapobiegające niepożądanym skutkom. Interwencje powinny koncentrować się na badaniu uczniów pod kątem PIU, tworzeniu świadomości negatywnych skutków PIU i promowaniu zdrowego i aktywnego stylu życia oraz ograniczaniu dostępu uczniów do szkodliwych stron internetowych.

Słowa kluczowe uzależnienie od internetu, rozpowszechnienie, czynniki ryzyka, studenci wyżsi, Malezja