Występowanie i czynniki związane z aktywizmem seksualnym wśród uczniów szkół średnich w Kendal Regency w Indonezji (2018)

Autorzy: Ekha Rifki Fauzi
Doradcy: Peter Xenos
Montakarn Chuemchit
Inny autor: Uniwersytet Chulalongkorn. College of Public Health Sciences
E-mail doradcy: [email chroniony],[email chroniony],[email chroniony]
[email chroniony]
Data wydania: 2017
Wydawca: Uniwersytet Chulalongkorn
Abstrakcyjny: Tło: Ryzyko aktywności seksualnej wśród młodzieży jest wysokie na całym świecie. Niechciana ciąża, zakażenia przenoszone drogą płciową i HIV nadal stanowią duży problem u młodzieży. Badanie to miało na celu zbadanie rozpowszechnienia i czynników związanych z czynnościami seksualnymi wśród uczniów szkół średnich.

Metody: Przeprowadzono przekrojowe badanie wokół uczniów płci męskiej 145 i studentek 315. Łączna liczba uczestników to studenci 460 z wieloetapową techniką losowego próbkowania. Zastosowano kwestionariusz zgłoszony przez autorów, w tym Kwestionariusz Ilustracyjny dla Ankiet z Młodzieżą, Skalę Aktywności Seksualnej i Inwentarz Edukacji Seksualnej. Do analizy danych wykorzystano statystyki opisowe, test Chi-kwadrat i wielowymiarową regresję logistyczną.

Wyniki: Rozpowszechnienie i czynnik związany z aktywnością seksualną wyodrębniono w 4 grupach obejmujących 60.8% studentów płci męskiej, 21.4% uczennic, 32.9% wsi i 35.2% miast. Czynnik związany z czynnościami seksualnymi, gdzie miał być znaczący związek w analizie dwuwymiarowej pornografii p <0.001, używanie substancji p <0.001 i palenie p <0.001, dostęp do czynności seksualnych przez internet p <0.001. W analizie wieloczynnikowej, pornografia [OR: 7.50, 95% CI = 2.50-22.50], wiedza o zdrowiu reprodukcyjnym [OR: 6.49, 95% CI = 2.29-18.35], używanie substancji [OR: 2.67, 95% CI = 1.02 -6.97) przeprowadził istotny czynnik związany z aktywnością seksualną wśród licealistów.

Wnioski: Kompleksowe programy edukacji seksualnej i HIV-AIDS są niezwykle potrzebne młodzieży. Zapewnienie dostępności usług edukacyjnych, w tym kliniki zdrowia dla młodych ludzi i społeczności.

https://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/57813