Związek między presją rówieśników, pornografią i stosunkiem do seksu przedmałżeńskiego wśród młodzieży w stanie Lagos (2019)

Anyama, Stella Chinwe

 International Journal of Educational Research 6, nie. 1 (2019): 153-159.

Abstrakcyjny

W badaniu zbadano związek między presją rówieśników, pornografią a postawą wobec seksu przedmałżeńskiego wśród nastolatków w stanie Lagos. Dwie hipotezy badawcze kierowały badaniem. Losowo wybrani uczestnicy 250 z wybranych starszych szkół średnich w stanie Lagos utworzyli wielkość próby. Do gromadzenia danych wykorzystano kwestionariusz 25, zatytułowany „Nacisk rówieśniczy, pornografia i stosunek do seksu przedmałżeńskiego” (PPPAPS). Zebrane dane przeanalizowano za pomocą korelacji Pearson Product Moment Correlation. Odkrycia wskazują, że presja rówieśników i pornografia wywierają znaczący związek z nastawieniem do seksu przedmałżeńskiego wśród nastolatków. Na podstawie ustaleń badania zalecono między innymi, aby edukacja seksualna była obowiązkowo włączona do szkolnego programu nauczania, aby uczyć nastolatków zdrowych zachowań seksualnych we wczesnym okresie życia.

Słowa kluczowe: presja rówieśników, pornografia, postawa, seks przedmałżeński, młodzież