Relacje między ekspozycją na pornografię online, psychologicznym samopoczuciem a tolerancją seksualną wśród chińskich nastolatków z Hong Kongu: badanie podłużne trzech fal (2018)

Ma, Cecilia MS.

Badania stosowane w jakości życia: 1-17.

Abstrakcyjny

Wraz ze wzrostem dostępności do Internetu młodzież może uzyskać dostęp do pornografii online umyślnie i przypadkowo. Celem tego badania było (a) zbadanie zależności między ekspozycją na pornografię internetową a późniejszym dobrostanem psychicznym (depresja i zadowolenie z życia) i postawami permisywnymi seksualnie oraz (b) zbadanie, czy te zależności różnią się charakterem ekspozycji. Próbka wczesnych chińskich nastolatków 1401 wzięła udział w trójfazowym badaniu podłużnym. Wyniki modeli cross-lagged sugerują, że skutki pornografii internetowej różnią się charakterem ekspozycji. Niniejsze badanie rzuca światło na dynamiczne relacje między ekspozycją na pornografię internetową, depresję, zadowolenie z życia i seksualne nastawienie.

Słowa kluczowe Pornografia w Internecie Depresja Zadowolenie z życia Młodzież w Chinach Pobożne postawy seksualne \