Religijność redukuje agresję seksualną i przymus w długiej kohorcie College Men: Mediating Role of Peer Norms, Promiscuity i Pornography (2018)

Hagen, Timothy, Martie P. Thompson i Janelle Williams.

Journal for Scientific Study of Religion.

Abstrakcyjny

Obszerna literatura sugeruje, że religijność jest czynnikiem ochronnym w ograniczaniu szeregu dewiacyjnych zachowań, w tym agresji seksualnej (SA). Podczas gdy poprzednie badania koncentrowały się na roli ryzykownej konsumpcji alkoholu w pośredniczeniu w relacji między religijnością a SA, niniejsze badanie bada hipotetyczne ścieżki medytacyjne od religijności do SA i opartych na technologii przymusowych zachowań (TBC) poprzez normy rówieśnicze, konsumpcję pornografii i rozwiązłość. Wyniki czteroletniego badania podłużnego przeprowadzonego wśród studentów płci męskiej sugerują, że normy rówieśnicze i rozwiązłość pośredniczą w związku między religijnością a obydwoma miernikami wyników, podczas gdy konsumpcja pornografii pośredniczy w związku między religijnością a TBC. Odkrycia te mogą stanowić podstawę bieżącej praktyki i przyszłych badań nad możliwymi mechanizmami, na które mogą wpływać problematyczne zachowania seksualne.