Ryzyko lub uwolnienie ?: Porn Użyj trajektorii i akumulacji partnerów seksualnych (2018)

Rasmussen, Kyler R. i Alex Bierman.

Prądy społeczne (2018): 2329496518780929.

Abstrakcyjny

Głównym zagadnieniem w badaniu konsumpcji pornografii jest to, czy konsumpcja wpływa na ryzykowne zachowania seksualne. W tym badaniu skupiamy się na jednym kluczowym aspekcie ryzykownych zachowań seksualnych, akumulacji partnerów seksualnych. Korzystając z analizy ukrytej klasy podłużnej reprezentatywnej dla danego kraju próbki, określamy różne trajektorie konsumpcji pornografii. Następnie używamy modeli przeszkód, aby powiązać członkostwo w tych trajektoriach z inicjacją aktywności seksualnej i akumulacją partnerów seksualnych. Nawet w przypadku kontroli prawdopodobnych zakłóceń (takich jak skłonność do podejmowania ryzyka i tworzenie relacji), odkrywamy, że młodzież z trajektorią wczesnego i regularnego używania pornografii częściej zgłasza inicjację aktywności seksualnej i niemal podwaja liczbę partnerów seksualnych, jak te z trajektorią o niskim wykorzystaniu. Badania te są przedmiotem zainteresowania socjologicznego, ponieważ konsumpcja pornografii staje się coraz powszechniejsza jeszcze przed osiągnięciem wieku dorosłego, co sugeruje, że niedawne kohorty wschodzących dorosłych mogą częściej angażować się w ryzykowne zachowania seksualne poprzez gromadzenie wielu partnerów seksualnych.