Seksualne zachowania online i cielesne nastolatki oraz samopostrzeganie seksualne (2014)

Pediatria. 2014 Dec; 134 (6): 1103-10. doi: 10.1542 / peds.2014-0592. Epub 2014 Nov 17.

Doornwaard SM1, Bickham DS2, Rich M2, Vanwesenbeeck I3, van den Eijnden RJ3, ter Bogt TF3.

Abstrakcyjny

TŁO I CEL:

W badaniu tym badano: (1) rozpowszechnienie i rozwój 2 zachowań receptywnych (korzystanie z materiałów internetowych o charakterze jednoznacznie seksualnym [SEIM] i poszukiwanie informacji seksualnych) oraz 2 interaktywnych (korzystanie z cyberseksu i portali społecznościowych [SNS]) w okresie dojrzewania; (2) czy rozwój tych zachowań jest predyktorem dla dorastającego ciała i seksualnego postrzegania siebie; oraz (3) czy strategie rodziców dotyczące korzystania z Internetu przez nastolatków zmniejszają zaangażowanie w zachowania seksualne w Internecie.

METODY:

Zebrano czterofalowe dane podłużne wśród młodzieży holenderskiej 1132 siódmej do 10th (średni wiek na fali 1: 13.95 lat; 52.7% chłopców). Trajektorie rozwojowe internetowych zachowań związanych z płcią oszacowano za pomocą modelowania utajonej krzywej wzrostu. Wyniki samooceny w wave 4 i strategie rodzicielskie przewidujące zachowania online zostały zbadane poprzez dodanie ścieżek regresji do modeli wzrostu.

WYNIKI:

Chłopcy sporadycznie i coraz częściej używali SEIM-u. Wzorce wykorzystywania SEIM przez dziewczęta oraz poszukiwania informacji seksualnych przez chłopców i dziewczęta oraz cyberseksu były stale niskie. Korzystanie z SNS było jednak powszechną codzienną czynnością dla obu. Wyższe poziomy początkowe i / lub szybszy wzrost zachowań związanych z seksem w Internecie na ogół przewidywały mniejszą samoocenę fizyczną (tylko dziewczęta używają SNS), większy nadzór nad ciałem i mniejszą satysfakcję z doświadczeń seksualnych. Prywatny dostęp do Internetu i mniej ustawień reguł rodzicielskich dotyczących korzystania z Internetu przewidywały większe zaangażowanie w zachowania internetowe związane z seksem.

WNIOSKI:

Chociaż większość zachowań online związanych z seksem nie jest rozpowszechniona wśród młodzieży, nastolatki, które angażują się w takie zachowania, są narażone na zwiększone ryzyko rozwoju negatywnego postrzegania własnego ciała i seksualności. Szczególną uwagę należy zwrócić na używanie SNS przez nastolatków, ponieważ takie zachowanie jest najbardziej popularne i może, poprzez swoje interaktywne cechy, wywołać bardziej krytyczną samoocenę. Działania zapobiegawcze powinny koncentrować się na roli rodziców w ograniczaniu ryzykownych zachowań seksualnych w Internecie.

SŁOWA KLUCZOWE:

Internet; adolescencja; rozwój; zachowania seksualne online; strategie rodzicielskie; postrzeganie siebie; portal społecznościowy