Związki pomiędzy konsumpcją pornografii i teledysków nastolatków a ich zachowaniem podczas seksualizacji (2014)

Cyberpsychol Behav Soc Netw. 2014 Nov 21.

Van Ouytsel J1, Ponnet K, Walrave M.

Abstrakcyjny

Streszczenie Kilku uczonych argumentowało, że na zachowanie seksu wśród nastolatków może wpływać korzystanie z mediów. Jednak do tej pory empiryczne dowody na związek między socjalizacją mediów a zaangażowaniem w zachowania związane z seksem są nadal nieliczne. Celem tego badania było zbadanie, czy konsumpcja teledysków i pornografii jest w stanie przewidzieć zakres zachowań związanych z seksem w próbie 329 nastolatków w średnim wieku 16.71 lat (SD = 0.74). Wyniki pokazują, że zachowania związane z seksem były w znacznym stopniu związane z konsumpcją pornografii, przy kontrolowaniu wieku, płci, ścieżki szkolnej i korzystania z Internetu. Biorąc pod uwagę płeć nastolatków, istotny związek między zaangażowaniem w cztery typy zachowań związanych z seksem a używaniem pornografii był prawdziwy zarówno w przypadku chłopców, jak i dziewcząt. Konsumpcja teledysków była w znacznym stopniu związana tylko z poproszeniem kogoś o wiadomość o charakterze sextingu i otrzymaniem takiej wiadomości. Dalsze analizy ujawniły, że te istotne związki dotyczyły tylko chłopców.