Wpływ pornografii internetowej na młodzież: przegląd badań (2012)

PEŁNE BADANIE

Eric W. Owens, Richard J. Behun, Jill C. Manning, Rory C. Reid

Uzależnienie seksualne i kompulsywność

Vol. 19, Jest. 1-2 , 2012

Najpierw opublikowana wersja rekordu: 09 Apr 2012

Abstrakcyjny

Niedawne rozprzestrzenianie się Internettechnologia została znacznie zmieniona młodzież spotkać i skonsumować materiały o charakterze seksualnym. Po zamknięciu komputera osobistego podłączonego do linii telefonicznej Internet jest teraz dostępny na laptopach, telefonach komórkowych, konsolach do gier wideo i innych urządzeniach elektronicznych. Wraz ze wzrostem Internet przyszedł łatwiejszy i bardziej wszechobecny dostęp pornografia. Celem tego artykułu było przeglądu najnowsza (tj. 2005 do prezentacji) literatura dotycząca wpływ of Internet pornografia on młodzież. W szczególności ta literatura przeglądu zbadał wpływ of Internet pornografia na temat postaw seksualnych, przekonań, zachowań i agresji seksualnej. Autorzy omawiają również literaturę dotyczącą wpływu treści o charakterze jednoznacznie seksualnym Internet materiał na temat własnej koncepcji, obrazu ciała, rozwoju społecznego, a także rozwijającego się ciała Badania naukowe on młodociany funkcja mózgu i rozwój fizyczny. Wreszcie zalecenia na przyszłość Badania naukowe zostały omówione na podstawie tej literatury przeglądu.