Media jako krytyczny wyznacznik zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego nastolatków w Ibadanie w Nigerii (2016)

Sex Reprod Healthc. 2016 Jun; 8: 63-74. doi: 10.1016 / j.srhc.2016.02.006. Epub 2016 Feb 27.

Olumide AO1, Ojengbede OA2.

Abstrakcyjny

CEL:

Przedstawiono ustalenia na temat wpływu mediów na zdrowie seksualne młodzieży w wrażliwych społecznościach w Ibadan.

METODY:

Faza I badania WAVE w Ibadan została przeprowadzona wśród uczestników celowo wybranych ze społeczności defaworyzowanych w Ibadan North Local Government Area (LGA). Wykorzystano jakościowe metody badawcze (wywiady z kluczowymi informatorami, wywiady pogłębione, mapowanie społeczności i dyskusje grup fokusowych oraz sesje fotowoltaiczne).

WYNIKI:

Uczestniczyło w nim ogół kluczowych informatorów i nastolatków 132 (w wieku 15-19). Głównymi informatorami byli nauczyciele, pracownicy młodzieżowi i przywódcy religijni pracujący z młodzieżą w ramach LGA. Respondenci wspomnieli o wielu technologiach medialnych (takich jak telewizja, telefony komórkowe, komputery, Internet, a także powieści online i drukowane), na które młodzież jest narażona w dzisiejszych czasach. Powiedzieli, że mają na nich pozytywny i negatywny wpływ. Młodzież często szukała informacji w Internecie, chociaż była najczęściej wykorzystywana jako sposób na spotkanie i komunikację z przyjaciółmi. Respondenci stwierdzili, że media mają silny wpływ na zdrowie seksualne i reprodukcyjne nastolatków, zwłaszcza w zakresie randek, związków i praktyk seksualnych. Naraziło ich również na pornografię i oszustwa internetowe.

WNIOSKI:

Badanie podkreśliło ważną rolę mediów w zdrowiu seksualnym młodzieży w Ibadan. Programy interwencyjne muszą wykorzystywać to medium, aby dotrzeć do większej liczby nastolatków i należy wprowadzić środki zapobiegające nadużywaniu mediów przez młodzież.

SŁOWA KLUCZOWE:

Młodzież; Głoska bezdźwięczna; Zdrowie seksualne i reprodukcyjne

PMID: 27179380

DOI: 10.1016 / j.srhc.2016.02.006