Wykorzystanie seksualnych mediów internetowych i zachowań seksualnych wśród doświadczonych seksualnie nastolatków w Malezji: intencja seksualna jako mediator (2018)

Źródło: Pertanika Journal of Social Sciences & Humanities. 2018, Vol. 26 wydanie 4, str. 2571-2582. 12p.

Autor (y): Wkrótce Aun Tan; Yaacob, Siti Nor; Jo-Pei Tan

Abstrakcyjny

Niniejsze badanie dotyczy związków między używaniem materiałów o charakterze jednoznacznie seksualnym, zamiarami seksualnymi i zachowaniami seksualnymi na próbie 189 doświadczonych seksualnie nastolatków (w wieku 16-17 lat) w Malezji. Ponadto badanie to bada pośredniczącą rolę intencji seksualnych w związku między używaniem seksualnych mediów internetowych (SEIM) a zachowaniami seksualnymi. Kwestionariusz do samodzielnego wypełnienia skupiający się na wykorzystaniu skali SEIM, Skali intencji seksualnych i pre-koitalnych młodzieży oraz oceny zachowań seksualnych mierzył wykorzystanie SEIM przez młodzież, zamiary seksualne i zachowania seksualne. Wyniki pokazują, że stosowanie SEIM pozytywnie koreluje z intencjami seksualnymi nastolatków i zachowaniami seksualnymi. Coraz większe zaangażowanie w zachowania seksualne ujawnia wzrost intencji seksualnych. Odkrycia wskazują również, że większa ekspozycja na SEIM sprzyja intencjom seksualnym, co z kolei zwiększa zaangażowanie w zachowania seksualne. Próbując kontrolować podniecenie seksualne wśród młodzieży, programy profilaktyczne i interwencyjne dotyczące seksualności powinny uwzględniać rolę mediów internetowych i rozwój zdrowych procesów poznawczych.