Trajektorie "Ekspozycji na pornografię Cybernetyczną Uniwersytetu Ibadan" (2018)

Adebayo, Haleemah B. i Usman A. Ojedokun.

Journal of Social, Behavioral and Health Sciences 12, nie. 1 (2018): 10.

Abstrakcyjny

Cyber ​​pornografia szybko zyskuje na popularności w nigeryjskim środowisku cybernetycznym, gdzie studenci studiów licencjackich są wśród głównych konsumentów. W tym kontekście niniejsze badanie zbadało trajektorie ekspozycji studentów uniwersytetu Ibadan na cyber pornografię. Teorię ograniczającą zastosowano jako ramy teoretyczne. Dane zebrano od respondentów 250 poprzez ankiety i wywiady pogłębione. Wybór respondentów został osiągnięty dzięki wieloetapowej technice pobierania próbek. Wyniki ujawniły, że przeglądanie materiałów akademickich (37.0%) i surfowanie po Internecie (35.0%) były głównymi działaniami internetowymi predysponującymi respondentów do cyber pornografii. Większość respondentów (78.3%) zidentyfikowała filmy erotyczne i nagie zdjęcia jako najczęściej spotykane materiały pornograficzne. Zwiększony popęd seksualny był głównym skutkiem, który większość respondentów (39%) przypisała cyber pornografii. Studenci studiów licencjackich muszą być stale doradzani przez odpowiednie zainteresowane strony na temat niebezpieczeństwa i negatywnych konsekwencji związanych z cyber pornografią.