Używanie pornografii internetowej przez uczniów szkół średnich w kontekście czynników rodzinnych (2018)

Korzystanie z pornografii internetowej przez uczących się szkół średnich

Beata Pawłowska, Emilia Potembska

Roczniki Nauk o Rodzinie 3 (2018): 217-228.

Abstrakt

Celem niniejszych badań było udzielenie odpowiedzi na pytania: a) czy iw sferze czynników rodzinnych występują różnice między dziewczętami ze szkół średnich używającymi pornografii internetowej i nie korzystających z niej, oraz (b) czy i jakie stosunki uzyskują między wymiary uzależnienia od Internetu i czynniki rodzinne w grupie dziewcząt korzystających z pornografii internetowej.

Materiał:

Uczestnikami były uczennice 186 w wieku 16-19.

metody:

Badanie przeprowadzono za pomocą Testu Uzależnienia od Internetu Younga (IAT) do oceny nasilenia uzależnienia od Internetu oraz następujących narzędzi Pawłowskiej i Potembskiej: Kwestionariusza Oceny Uzależnień od Internetu, Kwestionariusza w zakresie relacji w rodzinie zaburzonej oraz Formularza zapytania. Kwestionariusz Oceny Uzależnienia od Internetu składał się z pięciu skal, I. Akceptacja, II. Gry-Need for Aggression and Power, III. Uzależnienie od komputera, IV. Uzależnienie od Internetu i V. Pornografia. Kwestionariusz Relacji Rodzinnych w zaburzeniach został stworzony ze skal dla I. Przemoc, II. Nadopiekuńczość, III. Koalicja z Matką, IV. Brak akceptacji-odrzucenia i V. Obojętność.

Wyniki i wnioski:

Na podstawie uzyskanych wyników sformułowano następujące wnioski:

1. Dziewczęta, które korzystały z pornografii internetowej, częściej niż dziewczęta, które z niej nie korzystały, doświadczyły przemocy i odrzucenia w rodzinie i przejęły rolę opiekunów w relacjach z matkami.

2. Zwiększone objawy uzależnienia od Internetu, agresywnych gier komputerowych i pornografii internetowej, a także poszukiwanie akceptacji i zrozumienia ze strony osób, z którymi kontaktowano się online, współwystępowały z przemocą, odrzuceniem i obojętnością doświadczaną w rodzinie, zakładaną przez dziecko rola opiekuna i opiekuna matki oraz strach przed dorosłością.

pornografia; Internet; rodzina; młodzież

Pełny tekst: PDF

bibliografia

Ary DV, Duncan TE, Biglan A., Metzler CW, Noell JW, Smolkowski K .: Rozwój zachowania problemowego młodzieży, „Journal Abnormality Child Psychology” 27 (1999), z. 2, s. 141-150.

Braun-Courville DK, Rojas M .: Ekspozycja na witryny internetowe o wyraźnym charakterze seksualnym oraz postawy i zachowania seksualne młodzieży, „Journal Adolescent Health” 45 (2009), z.2, s. 156-162.

Carroll JS, Padilla-Walker LM, Nelson LJ, Olson CD, McNamaraBarry C., Madsen SD: Generation XXX. Akceptacja i wykorzystanie pornografii wśród pojawiających się dorosłych, „Journal Adolescents Research” 2008, nr 23, s. 6-30.

Cooper A .: Sexuality and the Internet: Surfing Into the New Millenium, „CyberPsychology & Behavior” 1998, nr 1, s. 181-187.

Flander GB, Cosic I., Profaca B .: Narażenie dzieci na treści seksualne w Internecie w Chorwacji, „Child Abuse Neglecting” 33 (2009), z. 12, s.849-856.

Guerreschi C .: Nowe uzależnienia, Kraków: Wydawnictwo Salwator 2005.

Izdebski Z .: Seks w Internecie, TNS OBOP 2005.

Ko CH, Yen JY, Liu SC, Huang CF, Yen CF: Związki między agresywnymi zachowaniami a uzależnieniem od Internetu a działaniami online u młodzieży, „Journal Adolescent Health” 44 (2009), z. 6, s. 598-605.

Koo HY, Kim SS: Relacje między uzależnieniem od cyberbezpieczeństwa, egalitaryzm płci, stosunek seksualny i zasiłek na przemoc seksualną u młodzieży, „Taehan Kanho Hakhoe Chinese” 37 (2007), z. 7, s. 1202-1211.

Mesch GS: Społeczne obligacje i pornograficzna ekspozycja internetowa wśród młodzieży, „Journal Adolescents” 32 (2009), z. 3, s. 601-618.

Park SK, Kim JY, Cho CB: Rozpowszechnienie uzależnienia od Internetu i korelacje z czynnikami rodzinnymi wśród młodzieży z Korei Południowej, „Dorastanie” 43 (2008), z. 172, s. 895-909.

Pawłowska B., Potembska E .: Właściwości psychometryczne Kwestionariusz do Badań Uzależnienia od Internetu, „Badania nad Schizofrenią” 10 (2009), z. 10, s. 310-321.

Pawłowska B., Potembska E .: KBZRR, „Current Problems of Psychiatry” 11 (2010), z. 2, s. 119-126.

Yen JY, Yen CF, Chen CC, Chen SH, Ko CH: Family Factors of Internet Addiction and Substance Use Experience in Taiwanese Adolescents, „CyberPsychology & Behavior” 10 (2007), z. 3, s. 323-329.

Young KS: Caught in the Net: Jak rozpoznać oznaki uzależnienia od Internetu i zwycięską strategię na rzecz powrotu do zdrowia, Nowy Jork: John Wiley 1998.

Young KS: Uzależnienie od Internetu: objawy, ocena i leczenie, [w:] Innowacje w praktyce klinicznej: książka źródłowa, czerwona. L. VandeCreek, T. Jackson, Floryda: Professional Resource Press 1999, s. 19-31.

Young KS: What is Cybersexual Addiction ?; http://netaddiction.com