Zachowanie dopaminy, uczenia się i poszukiwania nagrody (2007)

Acta Neurobiol Exp (Wars). 2007;67(4):481-8.

Arias-Carrión O1, Pŏppel E.

Abstrakcyjny

Neurony dopaminergiczne śródmózgowia są głównym źródłem dopaminy (DA) w mózgu. Wykazano, że DA bierze udział w kontroli ruchów, sygnalizowaniu błędu w przewidywaniu nagrody, motywacji i poznaniu. Ubytek mózgowej DA jest cechą charakterystyczną choroby Parkinsona (PD). Z dysfunkcją DA wiązano również inne stany patologiczne, takie jak schizofrenia, autyzm i zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi u dzieci, a także nadużywanie leków. DA jest ściśle związana z zachowaniami polegającymi na szukaniu nagrody, takimi jak podejście, konsumpcja i uzależnienie. Niedawne badania sugerują, że odpalanie neuronów DA jest substancją motywującą w wyniku oczekiwania na nagrodę. Ta hipoteza opiera się na dowodach, że gdy nagroda jest większa niż oczekiwano, pobudzenie niektórych neuronów DA wzrasta, co w konsekwencji zwiększa pragnienie lub motywację do nagrody.