Stres i uzależnienie

Stres często powoduje nawroty uzależnienia od pornoStres jest głównym czynnikiem powodującym nawroty wszystkich nałogów. Stres może przybierać różne formy, ale to nasza reakcja powoduje kaskady neurochemiczne, które zachęcają nas do użycia.

Ta sekcja zawiera zarówno artykuły świeckie dla ogółu społeczeństwa, jak i artykuły naukowe. Jeśli nie jesteś ekspertem od uzależnień, proponuję zacząć od artykułów świeckich, są one oznaczone literą „L”.