Zrzuć to na swoich przodków: Pierwotne instynkty wpływają na twoje zachowanie, Terry Burnham, Ph.D.


Zrzuć winę na swoich przodków: pierwotne instynkty wpływają na twoje zachowanie, dr Terry Burnham, współautor książki „Mean Genes”