Film: Efekty uboczne uzależnienia od pornografii i jak rzucić porno, autor: „How To Beast”