90 de zile - Mai energic, mai social și deloc anxietate socială.