Critici ale studiilor îndoielnice și înșelătoare; Deconectarea pieselor de propagandă

critic