„Corelații neuronale ale reactivității cu indicii sexuali la indivizi cu sau fără comportamente sexuale compulsive” (2014): extras care analizează Steele și colab., 2013