"Correlații neurale de reacție sexuală la pacienți cu și fără comportamente sexuale compulsive" (2014): Excerpția analizând Steele și colab., 2013