Detectarea modificărilor moleculare ale neuronilor care exprimă Fos activat de metamfetamină dintr-un singur striat dorsal de șobolan folosind sortarea celulelor cu fluorescență activată (FNSX) (2013)