Rolul esențial al histonei metiltransferazei G9a în plasticitatea indusă de cocaină (2010)