Expresia și co-exprimarea transportatorilor de serotonină și dopamină în tulburarea de anxietate socială: un studiu de tomografie cu emisie de pozitron multitracer (2020)