Facilitarea dependenței de dopamină a inducției LTP în CA1 hipocampal prin expunerea la noutate spațială (2003)

Nat Neurosci. 2003 May;6(5):526-31.

Li S1, Cullen WK, Anwyl R, Rowan MJ.

Abstract

Pe lângă rolul său în formarea memoriei, hipocampul poate acționa ca un detector de noutăți. Aici am investigat dacă atenția la evenimente inedite poate promova mecanismele asociatice de plasticitate sinaptică despre care se crede că sunt necesare pentru stocarea acelor evenimente în memorie. Prin urmare, am examinat dacă expunerea la un nou mediu spațial a promovat inducerea creșterilor persistente dependente de activitate în transmiterea glutamatergică (potențare pe termen lung, LTP) la sinapsele CA1 în hipocampul de șobolan. Am constatat că expunerea sumară la un mediu nou a scăzut pragul pentru inducerea LTP. Acest efect facilitator a fost prezent pentru o perioadă scurtă după expunerea noutății, dar a fost absent la animalele care au explorat un mediu familiar. Mai mult, facilitarea a fost dependentă de activarea receptorilor D1 / D5. Aceste descoperiri susțin un rol important pentru plasticitatea sinaptică reglementată de dopamină în stocarea informațiilor neprevăzute în zona CA1.