Anxietatea sexuală și excitarea sexuală feminină: o comparație a excitării în timpul stimulilor de anxietate sexuală și a stimulilor sexuali de plăcere (1987)