Efectele experimentale ale expunerii la pornografie: Efectul de moderare al personalității și efectul de mediere al excitației sexuale (2014)

Arch Sex Behav. 2014 Apr 12.

Abstract

Folosind un eșantion comunitar selectat aleatoriu de tineri și tineri adulți 200 danezi într-un experiment experimental randomizat, studiul a investigat efectele unei trăsături de personalitate, consumul de pornografie trecut și expunerea experimentală la pornografia non-violentă asupra atitudinilor care sprijină violența împotriva femei (ASV). Am constatat că niveluri mai scăzute de agreabilitate și niveluri mai ridicate ale consumului de pornografie din trecut au prezis semnificativ ASV. În plus, expunerea experimentală la pornografie a crescut ASV, dar numai în rândul bărbaților cu un nivel scăzut de agreabilitate. Sa constatat că această relație a fost mediată semnificativ de excitația sexuală cu excitare sexuală, referindu-se la evaluarea subiectivă a senzației de excitare sexuală, gata pentru activități sexuale și / sau a senzațiilor corporale asociate cu excitarea sexuală. Subliniind importanța diferențelor individuale, rezultatele au susținut modelul de confluență ierarhică de agresiune sexuală și literatura de specialitate privind implicarea afectivă și efectele primare.