Exercitarea sexuală la bărbați în cinci moduri de stimulare erotică. (1988)

Comentarii: Cel mai înalt nivel de excitare / excitare a fost cauzat de filmul erotic. Cel mai mic prin fantezie. De-a lungul evoluției ne-am masturbat la fantezie, dar astăzi avem o varietate nesfârșită de video.


Arch Sex Behav. 1988 Apr; 17 (2): 131-43.

Julien E, peste R.

Abstract

Modificările circumferinței penelor și excitarea sexuală subiectivă au fost înregistrate atunci când materialul erotic reprezentând aceeași secvență de evenimente a fost experimentat în cinci moduri diferite: film, diapozitive, text vorbitor, text scris și fantezie. Douăzeci și patru de bărbați au fost testate în cadrul unui proiect cu măsuri repetate, cu ordinea prezentării modurilor contrabalansate între subiecți. Sesiunile au fost separate de 24 hr sau mai mult. Cel mai înalt nivel de excitare fiziologică și subiectivă au fost găsite pentru film, în timp ce fantezia a produs cel mai scăzut nivel de excitare. Diapozitivele, textul vorbit și textul scris au generat nivele intermediare de excitare, iar aceste trei condiții au fost la fel de puternice. Sunt discutate factori legați de diferențele de mod în stimularea excitării erotice.