Efectele pornografiei agresive asupra credințelor în miturile violurilor: Diferențe individuale (1985)

Oficial al cercetării în personalitate

Volumul 19, Numărul 3, Septembrie 1985, pagini 299-320

Abstract

Acest experiment a evaluat efectele reprezentărilor media care descriu miturile violurilor asupra credințelor bărbaților din astfel de mituri. Studiul a fost realizat în două sesiuni separate. La sesiunea de orientare, măsurile de personalitate, motivație, experiență și tendințe agresive au fost administrate la 307 de bărbați.

În sesiunea experimentală, 145 dintre acești bărbați au fost expuși pentru prima dată la una dintre cele opt versiuni înregistrate audio ale unui pasaj. Una dintre acestea a descris mitul conform căruia violul are ca rezultat excitarea sexuală a victimei. Mai târziu, subiecții au ascultat un al doilea pasaj care înfățișează fie sex neconsentent, fie consimțământ. Au fost apoi măsurate percepțiile lor despre a doua portretizare și credințele lor în miturile violului. Descoperirile au sprijinit ipoteza că reprezentările mass-media care sugerează că violul rezultă în excitarea victimei pot contribui la convingerile bărbaților într-un mit similar al violului.

Mai mult, analiza rolului de mediere a diferențelor individuale a indicat faptul că bărbații cu înclinații relativ mai înalte de a agresa împotriva femeilor sunt deosebit de susceptibili de a fi afectați de reprezentările mediatice ale miturilor violurilor. Se sugerează că aceste date pot fi explicate cel mai bine pe baza proceselor de recuperare a informațiilor. În plus, sa constatat că motivele de putere au fost în mod constant legate de credințele mai mari în miturile violurilor.