Examinarea efectelor pornografiei pe Internet asupra adolescenților taiwanezi asupra primelor, celei de-a doua și a celei de-a treia persoane: implicații pentru restrângerea pornografiei (2008)

DOI: 10.1080 / 01292980903440855

Ven-Hwei Loa*, Ran Weib & Hsiaomei Wuc

pagini 90-103, versiunea înregistrării publicată prima dată: 17 Mar 2010

Primit: 28 Nov 2008

REZUMAT

Pentru a explora impactul pornografiei pe internet asupra utilizatorilor, în comparație cu formele tradiționale de pornografie, un total de adolescenți 1688 din Taiwan au fost chestionați.

Rexultele arată că respondenții au estimat că prejudiciile pornografiei pe Internet să-l depășească pe cel al materialelor pornografice în presa scrisă și transmisă.

Mai important, descoperirile arată că expunerea la pornografie pe Internet a avut ca efect desensibilizarea prin faptul că utilizatorii tind să perceapă prejudiciile pornografiei pe Internet ca fiind mai puțin pentru sine și pentru alții.

În plus, expunerea a fost legată negativ de sprijinul pentru restricțiile pornografiei pe Internet, dar s-a constatat că daunele percepute asupra sinelui sunt legate pozitiv de sprijinirea restricțiilor. În cele din urmă, efectele comune ale efectului primei și celei de-a treia persoane (efectul la persoana a doua) s-au arătat ca un predictor mai fiabil al intenției comportamentale decât percepția de la a treia persoană. Descoperirile ajută la rezolvarea contradicției din cercetările anterioare care au raportat percepția persoanelor a treia ca fiind atât un predictor semnificativ, cât și nesemnificativ al susținerii restricțiilor asupra pornografiei.