Cercetare

Corelațiile neuronale ale reactivității sexuale cu indivizi cu comportamente sexuale compulsive și compulsive