අන්තර්ජාලයේ කාමුක දර්ශන පිළිබඳ නවතම පර්යේෂණ පිළිබඳව කුතුහලයෙන් සිටිනවාද?

ලිංගික දුර්වලතා ගැන අසන්න? ආන්තික ද්රව්යයන්ට උත්සන්න කිරීම? ලිංගික හැසිරීම් සඳහා අඩු ආශාවක්? සමාජ කනස්සල්ල, සංජානනීය ගැටළු, අභිප්රේරණය නොමැතිකම?

ඔයා තමයි හරි තැන.

අත්යවශ්යයි සම්පත්

අපගේ ප්රයෝජනවත් පුහුනු කරන ලද පර්යේෂණ ලැයිස්තු සහ මූලික විද්යාත්මක පැහැදිලි කිරීම් බලන්න.

අදාල පර්යේෂණ

මෙම වෙබ් අඩවියේ සඳහන් කර ඇති හිමිකම් සඳහා සහාය වන අධ්යයන එකතුව මෙහි දැක්වේ. එමෙන්ම නොමඟ යවන අධ්යයන සහ ලිපි පිළිබඳ විවේචන.
වැඩිදුර කියවන්න

මෙතනින් පටන්ගන්න

පරිණාමය ඔබගේ අදහසට අද මොළය සකස් කර නැත. පහසුවෙන් තේරුම්ගත හැකි ආඛ්යානයක් තුළ ප්රධාන විද්යාත්මක සංකල්ප පිළිබඳ සාරාංශයක් කියවා බලන්න.
වැඩිදුර කියවන්න

මොළයේ අධ්යයනය

අන්තර්ජාල නොවන පුරුෂයන් සහ ලිංගික ඇබ්බැහිකරුවන්ගේ මොළය දෙස බලන අයුරින් ස්නායු විද්යා පර්යේෂකයන් වැඩි ගණනක් නරඹා ඇත. සොයාගැනීම් "ඇබ්බැහි හැඩය" සඳහා සහය වේ.
වැඩිදුර කියවන්න

නවතම වීඩියෝ සහ ලිපි

නවීන පෝෂණ කථන ඇතුළත් පෝරම ප්රවෘත්ති පෝෂණය පිළිබඳ ඔබගේ මොළය පරීක්ෂා කරන්න.

මහා කාමුක දර්ශන පරීක්ෂණය

ගැරී විල්සන්
TEDx Talk